Arnavutluk Konsolosluğu & Arnavutluk Vizesi

Arnavutluk Devleti’ne seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili vatandaşları 180 gün içerisinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 günü aşmayan seyahatleri için Arnavutluk Konsolosluğu’na vize için başvuru yapmak mecburiyetinde değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti resmi pasaportları olan Hizmet (Gri) Pasaportu, Hususi (Yeşil) Pasaport ve Diplomatik (Kırmızı ve Siyah) Pasaport hamili kişiler de Arnavutluk Devleti’ne yapacakları seyahatlerde 180 gün içerisinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 günü aşmayan seyahatleri için Arnavutluk Konsolosluğu’na vize için başvuru yapmak zorunda değildir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Devleti arasında her iki ülkenin Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu, Hususi Pasaport ve Diplomatik Pasaport hamili vatandaşlarının diğer ülkeye yapacağı 180 gün içerisinde 90 gün ile sınırlı seyahatleri için konsolosluklara vize başvurusu yapma zorunluluğunu ortadan kaldıran “ Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” 4 Şubat 2010 tarihinde itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Arnavutluk Konsolosluğu Vize Muafiyeti 

Arnavutluk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve 4 Şubat 2010 tarihinden bu yana yürürlükte olan “ Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu, Hususi Pasaport ve Diplomatik Pasaport hamili vatandaşları Arnavutluk Devleti’ne yapacakları 6 ay içerisinde 90 gün ile sınırlı turistik amaçlı, ticari amaçlı, ziyaret amaçlı ve transit amaçlı seyahatleri için Arnavutluk Konsolosluğu vize işlemlerinden muaf tutulmaktadır.

Arnavutluk Devleti’nde 6 ay içerisinde kesintisiz olarak 90 günden daha fazla konaklama gerektiren (eğitim, oturum, çalışma) gibi nedenle seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Arnavutluk Konsolosluğu vize işlemlerine tabi tutulmaktadır. Arnavutluk Devleti’ne uzun süreli kalış gerektiren sebeplerle seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oturum izni, çalışma izni gibi durumlar için gerekli olan başvuru evraklarını temin ederek Arnavutluk Konsolosluğu’na başvuruda bulunmalıdır.

Arnavutluk seyahatlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

-    Arnavutluk Devleti’ne seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Arnavutluk Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunmak zorunda değildir. Ancak bu kişiler Arnavutluk Devleti’ne seyahat etmeden önce pasaportlarının geçerlilik süresini kontrol etmelidir. Pasaportunun geçerlilik süresi Arnavutluk Devleti seyahatlerinin bitiminden sonraya kadar devam etmeyen kişiler pasaportlarını yenilemelidirler.

-    Arnavutluk Konsolosluğu vize işlemlerine tabi olmadan Arnavutluk Devleti’ne seyahat edecek olan kişiler yanlarında öngördükleri Arnavutluk seyahati süresince masraflarını karşılayacak miktarda para bulundurmalıdır.

-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli Arnavutluk seyahatleri için Arnavutluk Konsolosluğu’na vize için başvuru yapmak zorunda değildir. Ancak Ülkeye giriş yaparken sınır geçişlerinde Arnavutluk’a gerçekleştirdikleri seyahatin amacını, süresini ve seyahatleri sona erdiğinde Türkiye’ye döneceklerini görevli kişilere izah etmelidirler.