Arnavutluk Konsolosluk İşlemleri

Arnavutluk Konsolosluk İşlemleri 

Arnavutluk Büyükelçiliği, Arnavutluk Konsolosluğu ve Arnavutluk Fahri Konsoloslukları Türkiye’de ikamet eden Arnavutluk vatandaşlarının nüfus kayıt, pasaport, evlilik, doğum, kimlik kartı yenileme gibi işlemleri konusunda destek sunmaktadır. Arnavutluk Konsolosluğu aynı zamanda Arnavutluk dışında ikamet eden ülke vatandaşlarının haklarını korumak ve bu kişilere rehberlik etmek ile yükümlüdür.

Türkiye’de faaliyet gösteren Arnavutluk Büyükelçiliği, Arnavutluk Başkonsolosluğu ve Arnavutluk Fahri konsoloslukları gibi temsilcilikler bulundukları ilde ve yakın çevrede yer alan illerde ikamet eden Arnavutluk vatandaşlarının konsolosluk işlemlerini yürütme konusunda yetki sahibidir. Bu nedenle herhangi bir işlem için Arnavutluk Konsolosluğu’na başvuru yapması gereken Türkiye’de yaşayan Arnavutluk vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye ikamet iznine sahip üçüncü ülke vatandaşları işlemlerini, ikamet ettikleri ilde ya da en yakın ilde bulunan Arnavutluk Konsolosluğu vasıtası ile yapmalıdır.

Hukuki İşlemler: Türkiye’de yaşayan Arnavutluk vatandaşları hukuki yollarda çözmeleri icap eden problemleri ile ilgili izlenecek yol konusunda Arnavutluk Konsolosluğu’ndan rehberlik desteği alabilirler.

Vergiler: Türkiye’de ikamet eden Arnavutluk vatandaşları ülkelerine ödemeleri gereken vergiler konusunda Arnavutluk Konsolosluğu ile irtibat kurmalıdır. Arnavutluk’a karşı borçlu olunan vergilerin toplanmasında yetkili merci Arnavutluk Konsolosluğu’dur.

Evrak tasdiki: Arnavutluk Konsolosluğu, Arnavutluk vatandaşlarının Pasaport, nüfus cüzdanı gibi belgelerinin çıkartılması ve yenilenmesi konusunda destek sunmaktadır. Nüfus cüzdanı ve pasaport çıkartma ve yenileme işlemleri ya da bu belgelerle ilgili kayıp, çalıntı gibi durumlar ile karşılaşan Arnavutluk vatandaşları Arnavutluk Konsolosluğu’ndan yardım alabilmektedir.

Çocuklarla ilgili işlemler: Arnavutluk Konsolosluğu, Türkiye’de yaşayan çocuk sahibi Arnavutluk vatandaşlarının çocuklarının nüfusa kaydedilmesi, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi kimlik kartlarının çıkartılması gibi konularda rehberlik desteği sunmaktadır.

Evlilik: Türkiye’de yaşayan Arnavutluk vatandaşları evlilik ile ilgili destek almak için Arnavutluk Konsolosluğu’na başvuru yapabilmektedir. Arnavutluk Konsolosluğu, Türkiye’de yaşayan Arnavutluk vatandaşlarının evlenme akdi ile ilgili evlenme ehliyet belgesi, evlilik sonrası soyadı işlemleri gibi sorunlarına çözüm üretmek adına destek sunmaktadır.

Doğum: Türkiye’de ikamet eden Arnavutluk vatandaşlarının çocuk sahibi olmaları durumunda doğum bildirimi, doğan çocuğa ilişkin kayıt işlemleri gibi konularda Arnavutluk Konsolosluğu’ndan destek talep edebilirler.

Boşanma: Türkiye’de yaşayan Arnavutluk vatandaşları evliliklerini bitirmeye karar verdikleri durumlarda, boşanma işleminin gerçekleşmesi, boşanma ile ilgili hukuki sürecin işleyişi ve boşanma kararının Arnavutluk ve Türkiye hukuku açısından kabul edilmesi gibi konularda Arnavutluk Konsolosluğu’ndan rehberlik desteği talebinde bulunabilirler.